Đội ngũ nhân sự

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Ban điều hành

Phượng nguyễn

Trưởng phòng IT

Hải Băng

Trưởng phòng nhân sự

Nguyễn Huỳnh Thùy

Trưởng phòng kế toán

Lê Anh Tuấn

Founder / CEO

Tìm hiểu về chúng tôi


Xem Thêm